Besplatni online kursevi za zaposlene

Obaveštavamo Vas da smo u saradnji sa ITAcademy obezbedili besplatne online kurseve za usavršavanje profesionalnih veština naših zaposlenih.

Svesni činjenice da će se ulaganjem u zaposlene podići i kvalitet usluga koje Gradska uprava grada Sombora pruža cilj nam je da obezbedimo našim zaposlenima kontinuirano usavršavanje kako bi mogli da napreduju i kako bi svoje akademsko znanje proširili praktičnim veštinama koje su danas neophodne za rad.

U ponudi su sledeći besplatni online kursevi:

Word

Excel

Power

PointPhotoshop

Engleski jezik (nivo prilagođen predznanju polaznika)

Besplatni on line kursevi će biti podeljeni zaposlenima na osnovu utvrđenih potreba za obukom dobijenih analizom popunjenih Upitnika za sprovođenje potreba za stručnim usavršavanjem u Gradskoj upravi grada Sombora.

Zaposleni koji ostvare pravo na besplatne online kurseve dobiće poklon kod sa kojim će se prijaviti na strani prijave i nakon toga će putem emaila dobiti sva potrebna uputstva za pohađanje izabranog online kursa.

Ovo je samo jedan od koraka kojim Gradska uprava grada Sombora nastavlja da ulaže u obrazovanje i usavršavanje svojih zaposlenih.

Izvor: sombor.rs

Be the first to comment

Leave a Reply