Debeljača, Pančevo i Beograd dobili nove spomenike kulture, a Vrbas arheološko nalazište

Zaštićene su dve crkve u Banatu i Dom štampe u Beogradu.

Vlada Srbije donela je odluku o utvrđivanju Evangelističke crkve sa pomoćnim zgradama (sveštenički stan i parohijski dom) u Pančevu, Doma štampe u Beogradu i Mađarske reformatorske crkve u Debeljači za spomenike kulture, kao i o utvrđivanju Šuvakovog salaša – Klisa u Vrbasu za arheološko nalazište.

Evangelistička crkva je podignuta 1906. godine, za potrebe pančevačkih evangelika, prema planovovima koje su dali arhitekti Franc Sabolč i Julijus Pap, i predstavlja važan primer neogotičke arhitekture u našim krajevima.

Iako je malih dimenzija, na njemu je postignut sklad razuđenih masa i sažete dekorativnosti, a značajna je i ambijentalna vrednost crkve, koja položajem, karakterističnom siluetom i dominantnom visinom definiše pjacetu ispred, daje pečat i prepoznatljivost mestu na kome nepravilna urbanistička matrica pred arhitektu postavlja visoke zahteve, stoji u odluci vlade objavljenoj u “Službenom glasniku”.

Arheološko nalazište Šuvakov salaš – Klisa nalazi se je oko kilometar istočno od naselja Vrbas, na površini od 5,5 hektara.

Stručnjaci Muzeja Vojvodine iz Novog Sada obavili su zaštitna arheološka istraživanja od 1984. do 1996. godine i tom prilikom utvrdili praistorijski horizont naselja, srednjovekovno naselje i groblje (10-15. vek), trikonhalnu crkvu (13-15. vek) i manji odbrambeni sistem s kraja 15. ili početka 16. veka.

Izvedena arheološka istraživanja doprinela su da se srednjovekovni Vrbas locira na arheološkom nalazištu i da se bolje sagleda i interpretira period od 10. do 15. veka na prostoru centralne Bačke, a u vladi smatraju da je od izuzetne važnosti nastavak istraživanja kako bi se dopunila slika o nastanku i razvoju ovog naselja i crkve koja je posebnu pažnju privukla neobičnom pojavom bočnih konhi. 

Preuzeto: Telegraf.rs/Tanjug

Be the first to comment

Leave a Reply