„Energana“ – ulaže u nove tehnologije

JKP „Energana“ je javno komunalno preduzeće čija je osnovna delatnost proizvodnja i distribucija toplotne energije na teritoriji Grada Sombora. Preduzeće isporučuje toplotnu energiju u preko 4.000 stanova i značajan broj privrednih subjekata. Kako bi svojim korisnicima pružila maksimalnu uslugu radnici JKP „Energana“ u sklopu svog redovnog poslovanja održavaju cevne instalacije, grejna tela u stanovima i trase vrelovoda u vidu detekcije i zamene dotrajalih deonica.

U okviru aktivnosti za unapređenje sistema daljinskog grejanja i podizanja pouzdanosti i efikasnosti sistema za prenos i predaju toplotne energije organizovali smo prezentaciju stacionarnog uređaja za detekciju curenja na predizolovanim cevima i razmenu iskustava sa kolegama iz JP “TOPLIFIKACIJA” Požarevac – izjavio je direktor JKP „Energana“ Sombor Aleksandar Čorak.

U prostorijama podstanice na gradskom stadionu izvršena je prezentacija uređaja MSD8970E  u saradnji sa firmom “Romax-trade” doo iz Novog Sada, koji su ujedno i proizvođači sistema za detekciju curenja na predizolovanim cevima. Prezentacija je ujedno iskorišćena da se proveri i ispravnost novoizgrađenog toplovoda od magistralnog voda do gradskog stadiona. Na ispitanoj trasi nismo imali prijavu alarma, što znači da su radovi na izgradnji novog vrelovoda kvalitetno izvršeni. Kako bismo videli sve mogućnosti uređaja predstavnici firme “Romax-trade” vršili su simulacije alarmnih stanja i prikazali kako uređaj može da detektuje više alarmnih stanja:

  • PRISUSTVO VLAGE U IZOLACIJI, što može da bude potencijalno curenje na cevima,
  • PREKID NA TRASI, što predstavlja pucanje spojenih žica,
  • KRATAK SPOJ, što predstavlja spoj žice sa cevima.

Sistem koji nam je prezentovan radi kontinuirani monitoring ispravnosti toplovoda i prilikom bilo kakvog poremećaja na toplovodu vrši momentalnu dojavu alarma. Alarm se dojavljuje na lokaciju koja je dogovorena sa Naručiocem, a koja ispunjava tehničke mogućnosti. Ugradnjom ovog sistema na nove deonice očekujemo da održimo nivo efikasnosti i da podgnemo nivo pouzdanosti sistema za prenos toplotne energije krajnjim korisnicima izjavio je direktor JKP „Energana“ Sombor Aleksandar Čorak.

 

Be the first to comment

Leave a Reply