(FOTO) Miroslav Kondić na međunarodnoj konferenciji u Španiji povodom Međunarodnog dana migranata

Povodom obeležavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana migranata (10. decembar), Skupština evropskih regija (AER) i regija Katalonija (Španija) organizovale su konferenciju 18. decembra u Barseloni kojom se promoviše različitost i uključivanje migranata na regionalnom nivou. AP Vojvodinu predstavlja zamenik predsednika opštine Odžaci predstavlja projekat “Podrška adekvatnom i održivom stanovanju Roma u Odžacima – da svaki Roma ima dom” posvećen poboljšanju uslova života i stanovanja Roma iz dva romska naselja na teritoriji Opštine Odžaci – naselje Čerga u Deronjama i podstandardnog Novog naselja u Bogojevu .

Konferencija je okupila predstavnike regionalnih i lokalnih vlasti, predstavnike institucija, zvaničnike i druge zainteresovane strane širom Evrope. Cilj konferencije je da doprinese razvoju koordinisane strategije na regionalnom nivou kojom bi se podržala interkulturalnost u Evropi.
Rezultati diskusija će se uvrstiti u izveštaj organizacije AMiD-a (Pristup uslugama za migrante invalide), koja je jedan od organizatora ove konferencije.

Ideja je da pozvani govornici i učesnici podele svoje iskustvo i dobre prakse u radu sa ranjivim grupama, uključujući primere politika, programa i projekata, promovisanje inkluzije, učešće u ekonomskom i političkom životu, pozitivnoj interkulturalnosti, interakciju i osećaju pripadnosti.

Miroslav Kondić je na konferenciji predstavio projekat “ Da svaki Rom ima dom” koji se finansirao sredstvima Evropske unije, a kofinansiran je sredstvima Vlade Republike Srbije i opštine Odžaci.
Po rečima Kondića, projekat su sproveli „Hausing Centar“ u partnerstvu sa opštinom Odžaci u periodu od 7. juna 2017. do novembra meseca 2018. godine, a vrednost projekta je 1.050.000.Evra.
Radovi na izgradnji 34 stambene jedinice u 24 objekta na 13 parcela u 5 naseljenih mesta (Bački Brestovac, Bački Gračac, Bogojevo, Lalić i Karavukovo) na teritoriji opštine Odžaci su započeli 06. aprila 2018. godine, a zvanično završeni 30. novembra 2018. godine. Na svečanoj dodeli korisnicima su uručeni ključevi stambenih jedinica kao i Ugovori od strane potpredsednice Vlade Republike Srbije dr Zorane Mihajlović.

Be the first to comment

Leave a Reply