(FOTO) Zajedničkim doprinosom za još bolju životnu sredinu

Aktivisti OO SNS u Kuli svakodnevno pokazuju otvorenost ka svojim sugrađanima kako bi u neposrednoj komunikaciji saslušali njihove predloge i sugestije za buduće aktivnosti, a sve sa ciljem da zajedno damo svoj doprinos unapređenju sredine u kojoj živimo.

Štandovi su postavljeni u Kuli, Crvenki i Sivcu i na istim su građani pored razgovora sa aktivistima imali priliku da dobiju svoj primerak informatora o dosadašnjim aktivnostima koje su realizovane.

Be the first to comment

Leave a Reply