Gradsko veće dalo podršku manifestaciji „Zimske čarolije“

Gradsko veće je, na 92. sednici, utvrdilo Predlog odluke o prvim izmenama i dopunama odluke o pripremi i distribuciji vode za piće, odvođenju i prečišćavanju upotrebljenih  voda i odvođenju atmosferskih voda na području grada Sombora i proslediće je na razmatranje i usvajanje odbornicima Skupštine grada Sombora.

Veće je donelo rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu.  Za određivanje poreza na imovinu na teritoriji grada Sombora određeno je pet zona, jedinstveno za grad i sela. Zone su određene prema komunalnoj opremljenosti, opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada i drugim sadržajima u gradu, odnosno selima. Najopremljenija je prva zona  i u ovoj zoni, primera radi, prosečna cena kvadratnog metra kuća za stanovanje iznosi 45.189,00, a u petoj zoni 15.185,00 dinara. Cena kvadratnog metra građevinskog zemljišta u prvoj zoni iznosi 1.500,00, u četvrtoj 460,00, a u petoj zoni 160,00 dinara. Cena kvadratnog metra poljoprivrednog zemljišta  u trećoj i četvrtoj  zoni iznosi 110,00,  te u petoj 76,00 dinara (u prvoj i drugoj zoni nema poljoprivrednog zemljišta).

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu će se primenjivati od 1. januara 2018. godine.

Gradsko veće je na 92. sednici, održanoj 28. novembra 2017. godine, prihvatilo informaciju o stepenu usklađenosti  planiranih i realizovanih aktivnosti javnih komunalnih preduzeća  čiji je osnivač Skupština grada Sombora. Informacijom je obuhvaćen period od 1. januara do 30. septembra 2017. godine, a  Veće je preduzećima kod kojih je utvrđena neusklađenost  naložilo da,  prilikom izrade programa poslovanja za 2018. godinu pažljivije planiraju  ekonomske parametre kod kojih je neusklađenost konstatovana.

Odlučeno je i da se sa Poljoprivrednom stručnom službom Sombor, Kazneno-popravnim zavodom  u Somboru, Srednjom poljoprivredno-prehrambenom školom i OŠ „Branko Radičević“ u  Staparu, zaključi ugovor o korišćenju zemljišta u javnoj svojini grada Sombora koje nije privedeno nameni, a koristi se kao poljoprivredno zemljište. Ugovor će se zaključiti za proizvodnu  2017/2018. godinu.

Na 92. sednici utvrđeni su i kriterijumi i tekstovi javnih poziva –  „LAP za mlade 2018.“ i „PROGRAMI za decu u 2018.“.

Veće je dalo saglasnost na programski sadržaj i finansijski okvir  manifestacije „Zimske čarolije“ koja će se organizovati u periodu 22. decembar 2017. – 7. januar 2018. godine i odlučilo o  drugim  pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: sombor.rs

Be the first to comment

Leave a Reply