Gradsko veće usvojilo izveštaj o radu gradske uprave

Na 55. sednici Gradskog veća utvrđen predlog rešenja o imenovanju Aleksandra Čorka za vršioca dužnosti Javnog komunalnog preduzeća „Energana“  i to do imenovanja direktora nakon sprovedenog javnog konkursa, a najduže na period od godinu dana. Ovaj predlog će na  razmatranje i usvajanje biti upućen i odbornicima Skupštine grada Sombora.

Predlog za imenovanje novog v.d. direktora „Energane“ proistekao je iz činjenice da je dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora  Vasi Krsteskom, 31. marta 2017. godine istekao mandat, o čemu  će se izjasniti i odbornici Skupštine grada.

Gradsko veće je usvojilo i izveštaj o radu Gradske uprave grada Sombora za 2016. godinu. U izveštaju su navedene najznačajnije aktivnosti u radu Gradske uprave sa finansijskim podacima o utrošenim sredstvima za njihovu realizaciju. Izveštaj će biti dostavljen odbornicima Skupštine grada na razmatranje i usvajanje.

Veće je u okviru tačke finansijska pitanja odobrilo sredstva za nabavku motorne kosačice  za Osnovnu  školu  „Laza Kostić“ u Gakovu i odlučilo o drugim pitanjima iz delokruga svog rada – navodi se u dopisu Poslova informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave grada Sombora.

Be the first to comment

Leave a Reply