Izrada Nacrta o naknadama za korišćenje javnih površina

Odeljenje lokalne poreske administracije je pristupilo izradi Nacrta Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Sombora. Nakon izrade Nacrta, biće upućen javni poziv na raspravu, kada će zainteresovani građani moći da dostave svoje pisane predloge, sugestije i komentare.

Narodna skupština je usvojila Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara. Shodno odredbama navedenog Zakona, naknadu za korišćenje javnih površina utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda rešenjem.

Najviši iznos naknade za korišćenje javne površine propisan je Zakonom. Aktom skupštine jedinice lokalne samouprave utvrđuje se visina naknade, olakšice, način dostavljanja i sadržaj podataka o korišćenju javne površine nadležnom organu koji utvrđuje obavezu plaćanja naknade Kriterijumi za propisivanje visine naknade su: vreme korišćenja prostora, zona u kojoj se nalazi prostor (ukoliko je zona utvrđena aktom jedinice lokalne samouprave) i tehničko-upotrebnim karakteristikama objekta..

Originalno obaveštenje dostupno je ovde.

Izvor: sombor.rs

Be the first to comment

Leave a Reply