Jednostavni psihološki trikovi

Postoji puno situacija koje mogu biti neugodne, a sa našim jednostavnim trikovima možete doskočiti svakoj situaciji.

Ako želite da Vašem sagovorniku bude neprijatno dok razgovarate, za vreme razgovora pogledajte u centar njegovog čela.

Ako sagovornik izbegava da da odgovor na neko pitanje, samo napravite pauzu u razgovoru nastavljajući da gledate sagovornika u oči. Pauza će biti neprijatna i on će nastaviti da govori.

Ukoliko želite da sa nekim uspostavite dobar odnos, zamolite tu ososbu da vam nešto objasni. To će poboljšati stav prema vama.

Ako sagovorniku kažete da nije u stanju da nešto uradi, on će se svim silama potruditi da dokaže suprotno.

Ako tokom razgovora klimnete glavom, sagovornik će postati podložniji vašim rečima, čak i ne shvatajući zašto se to dešava.

Ako ste generalno zadovoljni ponudom neke osobe, ali biste hteli malo više, napravite pomalo razočaran pogled.

Ako radite neki timski rad ili rad u paru a vaš saradnik je lenj, nemojte mu rečenice započinjati sa „Uradi to“, već sa „Započni s ovim“. Tako će psihološki delovati da ima manje posla.

Ako govorite u javnosti, sa sobom uvek nosite bocu vode. Kada primetite da ne znate šta dalje da kažete, uzmite nekoliko gutljaja vode i tako ćete dati sebi vremena.

Ako neko gleda u vas, odnosno zuri u vas, počnite da gledate u njegove cipele. Budite veoma uporni jer tako ćete skrenuti pažnju.

Ljudi najbolje pamte ono što se desi na početku ili na kraju dana i zbog toga važne sastanke zakazujte ili rano ili kasno u toku dana.

Piše: Mirjana Đerić

Be the first to comment

Leave a Reply