MO Bački Brestovac: Razgovor sa sugrađanima

Aktivisti SNS MO Bački Brestovac ovu sredu su iskoristili kako bi posvetili pažnju svojim sugrađanima. Na štandu koji je bio postavljen na pijaci, aktivisti su delili reklamni materijal i tom prilikom su svi zainteresovani građani imali priliku da direktno postave pitanja, porazgovaraju o aktivnostima koje su do sada realizovane, ali i o onima koje se planiraju u narednom vremenskom periodu.

Be the first to comment

Leave a Reply