Na današnji dan 1608.-rođen italijanski matematičar Evanđelista Toričeli (saradnik Galilea)

Rođen je italijanski fizičar i matematičar Evanđelista Toričeli koji je otkrio princip živinog barometra (Toričelijeva cev). Bio je saradnik Galilea Galileija, a posle njegove smrti nasledio je katedru za matematiku na univerzitetu u Firenci. 

Torricelli je rođen u malom mestu Faenza, koje je bilo deo tadašnje Papinske Države. Dok je bio još vrlo mali, ostao je bez oca, tako da je o njemu vodio brigu njegov ujak, koji je bio redovnik kamaldolijanac. On ga je uveo 1624. u jezuitsku školu, da studira matematiku i filozofiju. Od 1626. studirao je matematiku u Pisi.

Nakon što je 1632. Galileo Galilei napisao djelo Razgovor o novoj znanosti, Torricelli je bio oduševljen s novim dostignućima u znanosti i geometriji, tako da je počeo studirati Ptolomeja, Tycho Brahea i Johannesa Keplera, da bi se na kraju zainteresirao za radove Nikole Kopernika.

Nakon što je Galileo Galilei umro 1642., Torricelli ga nasljeđuje kao profesora matematike na Sveučilistu u Pisi. Od tada je rešio čitav niz matematičkih problema, kao što je određivanje površine cikloide i rešavanje centara gravitacije. Konstruirao je i gradio teleskope i jednostavne mikroskope.

Torricelli je umro od trbušnog tifusa 1647.

Preuzeto: Wikipedia.org

Be the first to comment

Leave a Reply