Na javnoj raspravi Nacrt odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene

Nacrt Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Sombora pripremilo je Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove na osnovu Zakona o komunalnoj delatnosti i Zakona o veterinarstvu.

U vreme javne rasprave, u  periodu  od 02. do 09. marta 2018. godine, građani i ostali zainteresovani primedbe i sugestije na nacrt   Odluke  mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, kao i elektronskom poštom na e-mail: vdespotovic@sombor.rs.

Javna prezentacija  Odluke i završna rasprava, održaće se 9. marta 2018. godine u  vremenu od 10.00 do 11.00 časova u sali 108, prvi sprat, zgrada „Županije“ u Somboru, Trg cara Uroša 1.

Odlukom se uređuju  način i uslovi obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene  na teritoriji grada Sombora, prava i obaveze korisnika komunalne usluge i vršilaca ove komunalne delatnosti i način vršenja nadzora nad njenim obavljanjem. Odlukom se, u skladu sa zakonom, uređuje i organizovanje obavljanja ostalih poslova zoohigijenske službe.

Nacrt Odluke dostupan je ovde.

Izvor: sombor.rs

Be the first to comment

Leave a Reply