Obaveštenje o odlaganju plaćanja poreza

Obaveštavaju se poreski obveznici, fizička lica koja imaju neizmirene obaveze po osnovu poreza na imovinu, naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i samodoprinosa od poljoprivrede za 2017. godinu, da mogu u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji podneti zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate i ostvariti pravo da im se otpiše 50 % kamate na taj dug.

U periodu plaćanja dugovanog poreza na rate poreski obveznik je dužan da redovno izmiruje tekuće obaveze dospele za plaćanje i rate utvrđene rešenjem Odeljenja za finansije i javne prihode.
Ovim putem podsećamo obveznike da prva akontacija za uplatu poreza na imovinu i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2018. godinu dospeva 14.02.2018. godine i iznos za uplatu je isti kao za četvrtu akontaciju 2017. godine.
U tekućoj godini neće biti štampane uplatnice za svaku akontaciju već će prilikom donošenja rešenja za 2018. godinu za lokalne prihode obveznici dobiti i uplatnice o visini akontacija za tekuću godinu.
Sve informacije o visini duga i zahtev za odlaganje dugovanog poreza građani mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Odžaci, Odeljenje za finansije i javne prihode, kancelarija broj 15 ,19 i 20 u vremenu od 07 do 15 časova.

Izvor: odžaci.rs

 

Be the first to comment

Leave a Reply