Obaveštenje o početku rada na pripremi odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Odžaci

Članom 239. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (”Sl.glasnik RS“, br.95/2O 18) je propisano da jedinica lokalne samouprave opštim aktom utvrđuje visinu naknade za korišćenje javnih površina, način dostavljanja i sadržaj podataka o korišćenju javne površine , kao i nadležnom organu koji utvrđuje obavezu plaćanja naknade.

Odeljenje za finansije i javne prihode će u skladu sa zakonom i Statutom oppštine Odžaci uputiti Javni poziv i sprovesti javnu raspravu gde će zainteresovani građani i pravna lica moći dostaviti svoje pisane primedbe, sugestije i predloge na nacrt Odluke.

Nakon završetka javne rasprave, Odeljenje za finansije i javne prihode će sačiniti pismeni izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe i sugestije na nacrt ove odluke u pismenom obliku, najkasnije do 29.05.2019. godine do 10 časova, putem pisarnice Opštinske uprave opštine Odžaci, Knez Mihajlova 24. Odžaci. Primedbe i sugestije koje stignu nakon naznačenog roka, neće se razmatrati.

Javna rasprava će se održati 29.05.2019. godine u 10,30 časova, u sali Opštinskog veća Opštine Odžaci, kada sva pravna i fizička lica mogu obrazložiti svoje primedbe i sugestije upućene tokom javnog uvida.

Nacrt Odluke o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Odžaci biće objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Odžaci www.odzaci.rs i na oglasnim tablama opštinske uprave opštine Odžaci.

Overeni i potpisani tekst Obaveštenja pogledajte OVDE

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Odžaci

Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o nacrtu odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Odžaci

Program Javne rasprave o nacrtu odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Odžaci

Izvor: odzaci.rs

Be the first to comment

Leave a Reply