Održana 15. sednica skupštine opštine Apatin

Na prvoj sednici na kojoj su odbornici materijal dobili u elektronskoj formi, prisustvovalo je 24 odbornika koji su usvojili svih 23 tačke dnevnog reda.

U prvoj tački je usvojen Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Apatin za prvu polovinu 2017. godine, nakon čega je usvojen i Proogram podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Apatin za 2017. godinu.

U narednim tačkama je razmatran Program i usvojen predlog Odluke o sprovođenju komasacije katastarske opštine  Sonta, a usvojen je i predlog Odluke o izmenama Odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada poljskih puteva i kanala od poljske štete i organizovanju poljočuvarske službe na području opštine Apatin.

U nastavku sednice, usvojen je predlog o imenovanju direktora D.O.O. za upravljanje Slobodnom zonom APATIN, Apatin, usvojene su izmene u Opštinskoj izbornoj komisiji, komisiji za sprovođenje komasacije katastarske opštine Kupusina, komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u  državnoj svojini, takođe su usvojene kadrovske izmene u Savetu za budžet i finansije, Upravnom odboru opštinskog Kulturnog centra, nadzornom odboru Centra za socijalni rad, komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u opštini Apatin, školskom odboru Tehničke škole sa domom učenika Apatin i školskom odboru gimnazije „Nikola Tesla“ Apatin.

Be the first to comment

Leave a Reply