Održana 82. sednica Opštinskog veća opštine Odžaci

82. sednica Opštinskog veća opštine Odžaci održana je u četvrtak, 05.septembra 2019.godine u sali Opštinskog veća sa početkom u 08,00 časova.
Sednicom je predsedavala Predsednica Opštinskog veća mr Latinka Vasiljković, a na sednici su doneta sledeća akta:
-Rešenje o naknadi štete, na osnovu zaključka Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica
-Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje zahteva građana za naknadu štete koju prouzrokuju napuštene životinje,
-Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje troškova prevoza kulturno umetničkih društava i ostalih udruženja u oblasti kulture, kojim će se sufinansirati troškovi prevoza KUD „Đerdan“ iz Srpskog Miletića za učešće na manifestaciji „Dani Stanoja Glavaša“ u Glibovcu, Smederevska Palanka i Etno udruženja „Đurđic“ iz Ratkova, za učešće na Festivalu rekreativaca i veterana u Smederevskoj Palanci,
-Zaključak o utvrđivanju uslova za ostvarivanje prava na refundaciju troškova smeštaja učenika srednjih škola sa područja opštine Odžaci – školski dom,
-Zaključak o utvrđivanju uslova za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenika – vikendom u školskoj 2019/2020 godini,
-Zaključak o utvrđivanju uslova za ostvarivanje prava na refundaciju troškova mesečnih karata redovnih učenika srednjih škola za nastavnu 2019/2020 godinu,
-Zaključak o upućivanju javnog poziva za podnošenje predloga kandidata za dodelu nagrade „ 22.oktobar“ opštine Odžaci za 2019.godinu i
-Zaključak o davanju saglasnosti Pravobraniocu za naknadu štete od ujeda pasa lutalica.

Be the first to comment

Leave a Reply