Održana obuka u okviru projekta „Mlad se promeni, za posao pokreni 4.0“

U okviru projekta „Mlad se promeni, za posao pokreni 4.0“ koji realizuje grad Sombor, Somborski edukativni centar i Somborski omladinski Boom, realizovana je obuka za mlade od 15-30 godina, pod nazivom „Jačanje kompetencija za radni angažman u organizacijama civilnog društva“.

Obuka je održana u periodu od 14. do 16. decembra 2018. godine u Omladinskom klubu grada Sombora. Kroz tri dana obuke polaznici su imali priliku da steknu osnovna znanja i veštine potrebne za radni angažman u organizacijama civilnog društva kao što su: građanska participacija i aktivizam, kreiranje programa, struktura organizacija, fandrejzing – prikupljanje sredstava, upravljanje finansijama, organizovanje događaja, odnosi sa javnošću, timski rad, monitoring, evaluacija i slično.

Nakon obuke, svi zainteresovani polaznici imaju mogućnost da borave u nekim od organizacija civilnog društva u Somboru kako bi stekli praktične veštine i na licu mesta se upoznali sa načinom funkcionisanja udruženja građana.

Izvor: sombor.rs

Be the first to comment

Leave a Reply