Održana prva sednica odbora za usluge PKS-RPK ZBUO

Prva sednica Odbora sektora usluga PKS-RPK ZBUO  održana je 12.04.2018. Na sednici je doneta Odluka o načinu rada Odbora, koji ćesvoje aktivnosti  usmeritina zastupanje interesa  privrede Zapadnobačkog upravnog okruga, posebno iz sektora usluga.

Svoje stavove, inicijative i predloge, Odbor će razmatrati i dostavlјati Parlamentu privrednika RPK ZBUO kao i nadležnom resornom sektoruu cilјu usaglašavanja, zastupanja i zaštite interesa članica Komore, preko nadležnih organa Komore.

Sednici odbora prisustvovali su dr. Maja Stošković, direktor Sektora usluga PKS, Žarko Malinović sekretar Udruženja za trgovinu PKS i Zoran Bulatović direktor RPK ZBUO. Za predsednika Odbora sektora usluga izabran je Nenad Popović, kompanija “Gaz-šped” doo iz Apatina, za zamenika predsednika izabran je Slobodan Lovrić iz kompanije „Sinagoga” doo Sombor.

Na sednici su predstavlјena Privredna kretanja Zapadnobačkog upravnog okruga,sa osvrtom na sektor usluga i aktivnosti PKS realizovane u prošloj godini kao i planovi za 2018. Odbor će, pored analiza problema u sektoru, aktivnosti usmeriti na poslovno povezivanje sa domaćim i stranim partnerima, informisanje, učešće u prezentacijama proizvoda na domaćim i međunarodnim manifestacijama i podsticanje kompanija iz Sektora uslugaza uklјučivanje u sistem dualnog obrazovanja.

Izvor: rpksombor.co.rs

Be the first to comment

Leave a Reply