Održana redovna sednica Štaba za vanredne situacije opštine Apatin

Danas je u velikoj sali SO Apatin održana redovna sednica Štaba za vanredne situacije opštine Apatin na kojoj se našao dnevni red od osam tačaka, a sednicom je predsedavao predsednik opštine Apatin i komadant štaba, Radivoj Sekulić.

Načelnik štaba za vanredne situacije, Milorad Bujić je upoznao nove članove sa nadležnostima ovog tela koje ima najviše ingerencije u koordinisanju u vanrednim situacijama u našoj opštini i dodao da sektor za vanredne situacije pruža maksimalnu podršku lokalnim samoupravama jer su sredstva i mehanizacija kojom on raspolaže većeg kapaciteta.

-Pripremili smo se dobro i nadam se da ćemo opravdati poverenje građana naše opštine. Izvršili smo remont i smotru zimske mehanizacije i od strane MUP-a Sombor dobili dozvolu za rad što podrazumeva dokumentaciju o tehničkoj ispravnosti i osposobljenosti naše zimske službe. Kada je u pitanju so za puteve, od prethodne godine nam je ostalo 80 tona, a ove godine nabavili smo još 170 tona soli što bi trebalo da bude dovoljna količina za ovogodišnju sezonu koja traje od 15. novembra 2016. do 15. marta 2017. godine. – izjavio je Mile Glumac koordinator zimske služe JKP “Naš dom”.

Na sednici se raspravljalo o ispravnosti sistema za uzbunjivanje u našoj opštini koji po oceni Miše Sekulovića nije u najboljem stanju. Prema rečima rukovodioca sistema za uzbunjivanje naše sirene koje su stare preko 35 godina treba remontovati, a dao je i predlog da se nekoliko uređaja prebaci na druga mesta u odnosu na ono gde se sada nalaze.

– Sirenu koja se nalazi na “Užariji” treba premestiti na zgradu Crvenog krsta jer u objektu gde se nalazilia “Užarija” nema struje i samim tim ne postoje adekvatni uslovi za funkcionisanje sistema, takođe sirenu sa “Apateksa” bi trebalo prebaciti na fekalnu stanicu koja je u državnom vlasništvu – dodao je Sekulović.

Zoran Mandić je izvestio članove štaba da nakon što je otkriven virus H5N8 na teritoriji Mađarske u oktobru mesecu, kod nas se vrše pojačane kontrole gazdinstva koja mogu doći u kontakt sa divljim pticama preko kojih se zaraza može preneti na domaću živinu. Virus je izuzetno patogen i može da prouzrokuje veliku ekonomsku štetu, naročito u masovnoj proizvonji na farmama, ali isto tako i manjim poljoprivrednim gazdinstvima.

U planu rada štaba je da se izradi program mera i radova na smanjenju rizika od poplava, procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i plan zaštite i spašavanja u vandrednim situacijama.

Komadant štaba, Radivo Sekulić je za kraj dodao da je opština Apatina za narednu godinu predvidela sredstva za štab za vanredne situacije u visi od milion dinara, ali i da će se u slučaju nužde ta sredstva dodatno uvećavati – navodi se u dopisu.

Be the first to comment

Leave a Reply