Održana sednica Skupštine opštine Kula

Na današnjoj 9. sednici Skupštine opštine Kula, kojom je predsedavao predsednik Skupštine opštine Kula Velibor Milojičić,  doneta je Odluka o angažovanju eksterne revizije konsolidovanog završnog računa budžeta opštine Kula za 2016. godinu, Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula, Odluka o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula, kao i Odluka o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora.

Odbornici Skupštine opštine Kula su doneli Rešenje o davanju saglasnosti na Statute JKP „Komunalac“ Kula, JKP „Vodovod“ Crvenka, JKP „Radnik“ Sivac i JKP „Ruskom“ Ruski Krstur, kao i  Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada finansijskim planom Doma zdravlja za 2017. godinu u delu koji se finansira iz budžeta opštine Kula. Takođe, na sednici je doneto Rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu imena opštine Kula u nazivu privrednog društva u osnivanju – „Istra Kula armatura“ d.o.o. Kula.

SO Kula je donela Rešenje o prestanku dužnosti Doma kulture Sivac Gorana Janjuša, a da se za v.d. direktora imenuje Miljana Medojević, kao i  Rešenje o imenovanju Snežane Tatalović za direktora Narodne biblioteka Kula. SO Kula donela Rešenje o o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora iz reda predstvanika socijalnih partnera. Na sednici je data saglasnost na  Izveštaj o radu za 2016. godinu Narodne biblioteke Kula i Doma kulture Ruski Krstur.

Nastavak devete sednice Skupštne opštine Kula je zakazan za 9. maj 2017. godine.

Be the first to comment

Leave a Reply