Opština Apatin raspisala konkurse za turizam, socijalnu i životnu zaštitu, projekte u kulturi i mlade

ŽIVOTNA SREDINA – 350,000,00 DINARA

http://www.soapatin.org/konkursi/javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-programa-i-projekata-od-javnog-interesa-koje-realizuju-udruzenja-iz-oblasti-zastite-zivotne-sredine-na-teritoriji-opstine-apatin-u-2018-godini_50

RAZVOJ TURIZMA -500,000,00 DINARA

http://www.soapatin.org/konkursi/javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-programa-i-projekata-od-javnog-interesa-koje-realizuju-udruzenja-iz-oblasti-razvoja-turizma-na-teritoriji-opstine-apatin-u-2018-godini_49

SOCIJALNA ZAŠTITA I UGROŽENE GRUPE- 1.500,000,00 DINARA

http://www.soapatin.org/konkursi/javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-programa-i-projekata-od-javnog-interesa-koje-realizuju-udruzenja-iz-oblasti-socijalne-zastite-zastite-osoba-sa-invaliditetom-i-ugrozenih-grupa-gradana-na-teritoriji-opstine-apatin-u-2018-godini_48

OMLADINA- 500.000,00 DINARA

http://www.soapatin.org/konkursi/javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-programa-i-projekata-od-javnog-interesa-koje-realizuju-udruzenja-iz-oblasti-omladinske-politike-na-teritoriji-opstine-apatin-u-2018-godini_47

KULTURA – 3.300.000,00 DINARA

http://www.soapatin.org/konkursi/javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-programa-i-projekata-od-javnog-interesa-koje-realizuju-udruzenja-iz-oblasti-kulture-na-teritoriji-opstine-apatin-u-2018-godini_46

Izvor: Radio Dunav

Be the first to comment

Leave a Reply