Opština Odžaci i Meteor commerce potpisali Ugovor o poklonu

Predsednica opštine Odžaci, mr Latinka Vasiljković, danas je u ime  opštine Odžaci potpisala Ugovor o poklonu sa zakonskim zastupnikom – direktorom Preduzeća za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo Meteor-Commerce DOO Sombor, Ilić Jecom.

Ugovorom  poklonodavac, Meteor-Commerce , poklanja na večito nepokretnost čiji je vlasnik, parcelu broj 1926, upisanu u l.n.broj 5874 k.o. Odžaci, odnosno zemljište pod zgradom – objektom (zgrada drumskog saobraćaja), zemljište uz zgradu – objekat i zemljište pod zgradom – objekat ukupne površine 2805 m2. Navedenu  nepokretnost poklanja namenski, u skladu sa planom generalne regulacije naselja Odžaci, za potrebe autobuske stanice.

Predsednica opštine Odžaci se u ime opštine Odžaci, građana opštine, kao i u svoje lično ime, zahvalila na poklonu. Iako je ta nepokrenost bila predviđena za nešto skroz drugačije, prepoznat je značaj i potreba građana opštine Odžaci da ta parcela treba ostati u funkciji u kojoj je bila i ranije. Istakla je da će se navedena nepokretnost iskoristiti za predviđene namene i da će Odžaci dobiti jednu modernu autobusku stanicu. Takođe,  na predmetnoj parceli na vidnom mestu, kao znak zahvalnosti, biće postavljena tabla sa natpisom da je ista parcela poklon porodice Drobilović i Meteor-Commerce, DOO Sombor. Ovom prilikom, Predsednica opštine je uručila grb opštine Odžaci, kao i još jedan prigodan poklon zastupniku firme.

Jeca Ilić je istakao da su predstavnici firme , nakon sastanka sa  rukovodstvom lokalne samouprave, razgovarali na temu korigovanja poslovnih planova kako bi građani opštine Odžaci u narednom periodu opet mogli imati autobusku stanicu.  Procena rukovodstva firme je bila da se opštini može izaći u susret i ustupiti predmetna parcela bez naknade. Danas je konačno potpisan  i overen ugovor. Ovo je dobar primer  kako se mogu korigovati svi planovi , a sve zarad širih društvenih interesa, kao i poslovnih partnera i zaposlenih u preduzeću Meteor-Commerce DOO Sombor. Izneo je i planove oko uređenja ostalog prostora  nekadašnje autobuske stanice koje ostaje u njihovom vlasništvu.

Be the first to comment

Leave a Reply