Opština Odžaci stipendira studente koji se školuju za deficitarna zanimanja

Raspisan je konkurs opštine Odžaci za dodelu stipendija studentima deficitarnih struka za školsku 2018/2019. godinu, a prijavljivanje traje do 15. novembra.

U skladu sa zaključkom Opštinskog veća, kao deficitarna utvrđena su sledeća zanimanja: diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer mehatronike, master mehatronike, diplomirani farmaceut, diplomirani inženjer geodezije, master geodezije, profesor matematike, diplomirani logoped, profesor fizike, diplomirani inženjer mašinstva, doktor medicine, diplomirani stručnjaci informacionih tehnologija, profesor hemije i diplomirani inženjer saobraćaja.

Pravo na dodelu stipendije može ostvariti student druge ili svake naredne godine akademskih i strukovnih studija prvog i drugog stepena koji ispunjava sledeće uslove: ima prebivalište na teritoriji opštine Odžaci, pohađa visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Republika Srbija i čije je sedište na teritoriji Republike Srbije, studira na režimu finansiranja iz budžeta Republike Srbije, nema status apsolventa, nije u radnom odnosu, nije navršio 26 godina i nije ostvario pravo na stipendiju najboljeg studenta generacije.

Redosled studenata za dodelu stipendije utvrđuje se na osnovu postignutog uspeha u studiranju, precizirano je u konkursu.

Studentu se odobrava isplata stipendije za vreme trajanja redovne nastave na fakultetu, a novčani iznos odobrene stipendije za tekuću školsku godinu isplaćuje se u 10 mesečnih rata. Mesečni iznos stipendije po korisniku utvrđuje se posebnom odlukom predsednika opštine. Odobrene stipendije isplaćuju se mesečno na tekući račun korisnika stipendije.

Prijava i ostala konkursna dokumenta, odnosno zahtevi studenata podnose se na pisarnici u zgradi Opštinske uprave opštine Odžaci, a mogu se poslati i poštom na adresu: Opštinska uprava opštine Odžaci, Knez Mihailova 24, sa naznakom “Za konkurs za studentsku stipendiju”.

Be the first to comment

Leave a Reply