Otvoren Javni konkurs za dodelu sredstava za finansiranje programa i projekata udruženja građana nacionalnih manjina

Predsednik opštine Kula, Perica Videkanjić raspisao je Javni konkurs za dodelu sredstava za finansiranje programa i projekata udruženja građana nacionalnih manjina. Ukupan iznos finansijskih sredstava opredeljenih za finansiranje programa i projekata udruženja građana nacionalnih manjina u 2017.godini iznosi 1 000 000,00 dinara za projekte obnove prostorija za rad u vlasništvu/suvlasništvu udruženja građana nacionalnih manjina. Finansiranje programa i projekata udruženja građana nacionalnih manjina podrazumeva finansiranje projekata/programa udruženjima građana nacionalnih manjina kojima se doprinosi afirmaciji

Prijava na javni konkurs podnosi se isključivo na obrascu: “Prijava za finansiranje programa i projekata udruženja građana nacionalnih manjina u opštini Kula u 2017. godini“, koji je u prilogu ovog konkursa i čini njegov sastavni deo, a može se preuzeti na internet stranici opštine Kula: www.kula.rs.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom predaju se do 28. decembra 2017. godine u 14:00 časova u zatvorenoj koverti, na Pisarnici Opštinske uprave Kula, na adresu: Opštinska uprava Kula, ul. Lenjinova br. 11, sa naznakom: „NE OTVARATI“ – prijava za konkurs – Komisija za sprovođenje postupka dodele sredstava za finansiranje programa i projekata udruženja građana nacionalnih manjina.

Kompletan tekst Konkursa možete pročitati ovde.

Prijavu za konkurs možete preuzeti ovde.

Izvor: kula.rs

 

Be the first to comment

Leave a Reply