Pokrajinska vlada ulaže u banju Bezdan

Za novi bunar više od 10 miliona

SEKRETARIJAT za zdravstvo APV dodelio je sredstva od 10.620.000 dinara za realizaciju projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu jodne banje u Bezdanu, koja se, inače, nalazi u sastavu somborske Opšte bolnice „Dr Radivoj Simnović“. Novac je dodeljen u okviru javnog konkursa za finansiranje, odnosno sufinansiranje izgradnje, investicionog ulaganja i investicionog održavanja zdravstvenih ustanova u 2018. godini.

Projektom su predviđeni radovi na formiranju novog izvorišta, u cilju zahvatanja (eksploatacije) izdanskih voda koje se koriste prvenstveno u terapeutske svrhe, a koji podrazumevaju izradu bunara do dubine od 340 metara.

Za sve neophodne radove somborska bolnica je obezbedila kompletnu projektnu dokumentaciju koju prate sva odobrena rešenja za eksploataciju podzemnih voda, na osnovu koje je Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj izdao rešenje za izvođenje geoloških istraživanja podzemnih voda.

Nadležni kažu da je poslednjih godina primećeno osetno smanjenje izdašnosti podzemne vode samoizlivom od njegove izrade 1967. godine do danas.

Realizacijom ovog projekta biće obezbeđena dalja, neometana eksploatacija podzemnih jodnih lekovitih voda, važnih za rad Odeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u ovoj lekovitoj banji.

Izvor: Radio Dunav

Be the first to comment

Leave a Reply