Poslodavci dužni da osposobe zaposlene za pružanje Prve pomoći

U utorak, 9. maja, u radnoj poseti Crvenom krstu Odžaci boravili su inspektori bezbednosti i zdravlja na radu Maja Mladenović i Milorad Zrinić. Tema razgovora bila je primena Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, odnosno segmenti Zakona koji se odnose na ispunjenost uslova Crvenog krsta Odžaci za realizaciju obuke u pružanju Prve pomoći i samopomoći.

Na sastanku je dogovoreno da se, putem sredstava javnog informisanja, svi privredni subjekti i ustanove obaveste o tome da je na osnovu člana 15. tačka 9. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, poslodavac dužan da obezbedi pružanje Prve pomoći, kao i da osposobi određeni broj zaposlenih za pružanje Prve pomoći, spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti.

Prema članu 69. tačka 13. istog Zakona u delu koji se odnosi na kaznene odredbe, novčanom kaznom od 800.000 dinara do milion dinara kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako ne obezbedi pružanje Prve pomoći, kao i ako ne osposobi odgovarajući broj zaposlenih za pružanje Prve pomoći, saopštio je Crveni krst Odžaci.

Izvor: Radio Odžaci

Be the first to comment

Leave a Reply