Pravopis u slikama: Pogledajte ih dobro, na jednoj od njih je sigurno i vaša svakodnevna greška

Sigurno ste makar negde zastali i zapitali se da li ste omašili neko pravilo.

Mislite da znate baš sva jednostavna pravila pravopisa? 

Pravopis

Foto: Facebook/Bojan Jokanović

Sigurno ste makar negde zastali i zapitali se da li ste omašili neko pravilo.

Pravopis

Foto: Facebook/Bojan Jokanović

Čak i ako znate kako se piše “nemam” ili “sumnjam”, postoje sigurno i neka pravila koja su vam manje poznata.

Pravopis

Foto: Facebook/Bojan Jokanović

Ovaj pravopis naučiće vas ne samo kako se pišu određene reči, već će vam neznanje uz malo muke “isterati” kao što to čine i likovi na crtežima Bojana Jokanovića.

Pravopis

Foto: Facebook/Bojan Jokanović

Nije loše podsetiti se i kada se “ne” piše spojeno sa glagolima, što je izuzetak od pravila.

Pravopis

Foto: Facebook/Bojan Jokanović

A kada odvojeno, baš kako pravilo nalaže.

Pravopis

Foto: Facebook/Bojan Jokanović

Možda niste znali kada se reči ne odvajaju, čak i ako se dva ista slova nađu jedno do drugog.

Pravopis

Foto: Facebook/Bojan Jokanović

Ili da hvali ne znači isto što i fali.

Pravopis

Foto: Facebook/Bojan Jokanović

Setite se i onoga: “Ćemo, ćete, će…”

Pravopis

Foto: Facebook/Bojan Jokanović

Oprobajte se u ijekavskom izgovoru.

Pravopis

Foto: Facebook/Bojan Jokanović

Viskok, visočiji? Znate li dobro gradaciju?

Pravopis

Foto: Facebook/Bojan Jokanović

Dok sa Vi ne pređete na Ti, u pisanoj komunikaciji sa poštovanim sagovornikom “V” se piše velikim slovom.

Pravopis

Foto: Facebook/Bojan Jokanović

A nekad zaboravimo i da je “j” višak u mnogim rečima…

Pravopis

Foto: Facebook/Bojan Jokanović

Preuzeto: Telegraf.rs

Be the first to comment

Leave a Reply