Rani Javni uvid povodom izrade plana generalne regulacije naselja Lipar

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 16. maja 2019. godine do 30. maja 2019. godine, u periodu od 8 do 13 časova, u zgradi opštine Kula, u Lenjinovoj ulici broj 11 u Kuli, u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, II sprat, kancelarija 210.

Rani javni uvid biće objavljen na internet stranici opštine Kula. U toku ranog javnog uvida, tekstualni i grafički deo u početnoj fazi izrade plana biće izložen u holu zgrade opštine i Mesnoj zajednici Lipar.

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove opštine Kula, kao nosilac izrade planskog dokumenta, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine i efektima planiranja. Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu. Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije na izloženi materijal u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 30. majem 2019. godine, nosiocu izrade planskog dokumenta u pisanom obliku. Evidentirane primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica mogu uticati na planska rešenja.

Oglas Javnog uvida

Planirana pretežna namera

PGR Lipar

Izvor: kula.rs

Be the first to comment

Leave a Reply