Raspored javnih tribina za akcioni plan

Opština Apatin učestvuje u Programu Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji faza 2. –„Reforma poreza na imovinu“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa Ministatstvom državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva finansija, a sprovodi HELVETAS SRB.
U sklopu aktivnosti koje lokalna samouprava sprovodi kako bi konsultovala i uključila građane u proces donošenja odluka, u narednom periodu biće održane javne tribine na kojima će građani biti upoznati sa planom i aktivnostima.
Održavanjem tribine žele se podstaći građani, udruženja građana i druge organizacije, da se aktivno uključe u odlučivanje o trošenju budžetskih sredstava ostvarenih naplatom poreza na imovinu, kao prihoda koji se u celini koristi u lokalnoj samoupravi.
Učesnici tribine biće informisani i o aktivnostima koje će Radna grupa preduzeti na realizaciji Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u opštini Apatin u periodu 2019 – 2023. godina, kao i okvirnom kalendaru dešavanja u sklopu sprovođenja svih aktivnosti, a takođe će imati mogućnost da iskažu svoje mišljenje i ocene Akcioni plan tokom javne diskusije i konsultacija.

 

Be the first to comment

Leave a Reply