Rodna (ne)jednakost u očima mladih

Međunarodni Dan žena je 8. mart, ali to nije jedini dan kada se sećamo žena koje su se kroz istoriju borile za prava žena, nije dan kada dragim majkama, sestrama, drugaricama i koleginicama poklanjamo cveće i druge znake pažnje, već je svaki dan kad i mi treba da ulažemo napore i doprinesemo postizanju ravnopravnosti dana muškaraca i žena.

Ove godine Centar za socijalni rad Apatin je u cilju promocije rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena, ali i muškaraca, da prepoznaju diskriminaciju i nasilje, održao radionicu sa članovima učeničkog parlamenta OŠ “Žarko Zrenjanin”.

U okviru aktivnosti Savetovališta za sprečavanje porodičnog nasilja, Duško Bursać i Nikolina Sučević su sa učenicima  diskutovali o temama rodne ravnopravnosti, nasilja, diskriminiacije, te mogućnosti prevencije.

Predavanje je koncipirano kao model interaktivne razmene znanja i iskustava, grupnih vežbi i podsticanja kritičkog mišljenja.

Na interaktivan, drugačiji i zanimljiv način, mladim ljudima su prezentovana znanja iz oblasti ljudskih prava, diskriminacije i nasilja. Zaključak je da su učenici zainteresovani da se na ovakav način radi više i češće, te su se rodile ideje o vršnjačkoj edukaciji, gde će u narednom periodu Centar za socijalni rad Apatin obučiti zainteresovane učenike da usvojena znanja prenesu svojim vršnjacima.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply