Sanacija divlje deponije u Sonti

U sklopu akcije sanacije divljih deponija na području sela u opštini Apatin, nakon izvršenih radova u Svilojevu i Prigrevici, proteklih dana izvršena je i sanacija divlje deponije u naseljenom mestu Sonta, sa ukupne površine od 60 000 m2.

Komunalni otpad koji se nalazio na pomenutoj lokaciji odvežen je na glavnu deponiju u Apatinu, deo građevinskog otpada i biomase je isplaniran na postojećoj lokaciji, gde će i dalje biti mesto za odlaganje te vrste otpada.

Na sanaciji ove deponije bili su angažovani svi raspoloživi resursi JKP „Našdom“, kao i dodatna mehanizacija.

Akciju sanacije divljih deponija u naseljenim mestima opštine Apatin, finansirana je od strane Pokrajinskog sekreterijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, uz učešće lokane samouprave.

Ukupna vrednost predmetnih radova iznosi 5.290.000 dinara.

Izvor: info služba opštine Apatin i Radio Dunav

Be the first to comment

Leave a Reply