Sastanak projektnih timova „Visitus-a“ – dogovor o održavanju otvarajuće konferencije

Timovi koji učestvuju u izradi projekta „Proširenje turističke ponude prilagođene slepim i slabovidim osobama“ – VISITUS, održali su treći sastanak. Na sastanku, održanom u Somboru, analizirali su sprovedene aktivnosti.

Članovi projektnog tima grada Sombora u prethodnom periodu su imali intenzivne kontakte sa Zajedničkim sekretarijatom INTERREG IPA programa, sa kojim su dogovorene određene modifikacije na nivou čitavog projekta. O potrebnim promenama Somborci su iscrpno govorili sa partnerima u projektu – timom  opštine Erdut i timom Instituta ekonomskih nauka u Beogradu.

Na sastanku u Somboru dogovoreno je održavanje otvarajuće konferencije i definisana logistika za aktivnosti koje predstoje u narednom periodu.

Cilj projekta „VISITUS“, jeste stvaranje preduslova za razvoj turizma i turističke ponude koja bi bila prilagođena slepim i slabovidim osobama u prekograničnom području.

Izvor: sombor.rs

Be the first to comment

Leave a Reply