Sve više mladih se kocka

Iako je zakonom zabranjeno kockanje za mlađe od 18 godina, ono ipak postaje sve češći i vrlo ozbiljan problem koji u cilju izlečenja zahteva određene mere prevencije i tretmana. U današnje vreme, u našoj, ali i u drugim zemljama, veliki broj ljudi se kocka kako bi se zabavio i opustio. Prema rezultatima više različitih istraživanja, sprovedenih na ovu temu,  potvrđeno je da rizik koji kocka donosi, podiže nivo adrenalina i stvara specifično uzbuđenje u nama.  Međutim, ta zabava, za mnoge, vrlo brzo postane izuzetno problematična.

Mladi su rizična grupa za razvoj navike kockanja, jer odreaguju brzo i bez razmišljanja o dugoročnim posledicama. Omiljena kocka među njima je klađenje, a potom elektronski rulet. Rezultati istraživanja koji su dobijeni na osnovu razgovora sa osobama koje su se prijavile na program odvikavanja, pokazuju da je najveći procenat ispitanika počeo da se kocka između 12-e i 18-e godine života, a oko 73% ispitanika se javilo na lečenje između 20-e i 30-e godine života.

Problem kockanja sa sobom nosi brojne posledice kako za pojedinca tako i za njegovu porodicu i šire društveno okruženje. Stoga, je vrlo važno primenjivati različite metode tretmana, a posebnu pažnju treba posvetiti porodičnoj terapiji, jer je pomoć i podrška primarne porodice od suštinskog značaja za uspešno lečenje kockara.

Be the first to comment

Leave a Reply