U četvrtak 25. sednica Skupštine opštine Apatin

U četvrtak 11. oktobra 2018. godine sa početkom od 9 sati održaće se 25. sednica Skuštine opštine Apatin na kojoj će se naći dnevni red od 43. tačke među kojima je razrešenje članova Opštinskog veća, kao i izmene i dopune odluka o budžetu opštine Apatin.

D N E V N I R E D

1. Predlog Rešenja o prestanku mandata člana Opštinskog veća opštine Apatin

2. Predlog Rešenja o izboru članova Biračkog odbora za sprovođenje tajnog glasanja

3. Predlog Rešenja o imenovanju člana Opštinskog veća opštine Apatin

4. Predlog Rešenja o prestanku funkcije Zamenika sekretara Skupštine opštine Apatin

5. Predlog Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2018. godinu

6. Razmatranje predloga Druge izmene Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Apatin i Pravobranilaštava opštine Apatin

-predlog Zaključka

7. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Apatin za 2018. godinu, za period januar – jun 2018. godine

-predlog Zaključka

8. Predlog Odluke o visini ekonomske cene usluga celodnevnog i poludnevnog boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Apatin

9. Predlog Rešenja o utvrđivanju cene usluga celodnevnog i poludnevnog boravka dece u predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Apatin

10. Razmatranje Ugovora o prenosu vraćanja osnivačkog udela ogranku Odžaci u doo Slobodnoj zoni Apatin

-predlog Odluke

11. Razmatranje Pravilnika o radu doo Slobodna zona Apatin

-predlog Zaključka

12. Predlog Odluke o pokretanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanja sa opštinama u slivu – gornjeg toka Dunava – Bački Vodotoci

13. Razmatranje Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta Mesne zajednice Svilojevo, kojeg je doneo Savet Mesne zajednice dana 29. avgusta 2018.godine

-Predlog Zaključka

14. Razmatranje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin za radnu 2017/18. godinu, kao i na Godišnjeg plana rada za školsku 2018/2019. godinu

-Predloga Zaključka

15. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Komisije za sprovođenje komasacije u KO Sonta

16. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta i prenosu u javnu svojinu Jajić Mare iz Apatina

17.Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Nikola tesla“Apatin

18.Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole Apatin

19. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole sa domom učenika Apatin

20. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“Apatin

21. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“Sonta

22. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole“Jožef Atila“Kupusina

23. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole“Kiš Ferenc“Svilojevo

24. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Stevan Hristić“Apatin

25. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole“Mladost“Prigrevica

26. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole“Mladost“Prigrevica

27. Predlog Rešenja o razrešenju Komisije za dodelu Novembarskih nagrada

28. Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za dodelu Novembarskih nagrada

29. Predlog Rešenja o razrešenju direktora Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“Apatin

30. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“Apatin

31. Predlog Rešenja o razrešenju Predsednika,Zamenika predsednika i članova stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite,uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

32. Predlog Rešenja o imenovanju Predsednika,Zamenika predsednika i članova stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite,uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

33. Predlog Rešenja o razrešenju Predsednika,Zamenika predsednika i člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

34. Predlog Rešenja o imenovanju Predsednika,Zamenika predsednika i člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

35. Predlog Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeće za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“Apatin

36. Predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeće za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“Apatin

37. Predlog Rešenja o razrešenju članova Komisije za rodnu ravnopravnost

38. Predlog Rešenja o imenovanju članova Komisije za rodnu ravnopravnost

39. Predlog Rešenja o razrešenju Predsednika Saveta za budžet i finansije

40. Predlog Rešenja o imenovanju Predsednika Saveta za budžet i finansije

41. Predlog Rešenja o razrešenju Predsednika i člana Upravnog odbora Doma zdravlja Apatin

42. Predlog Rešenja o imenovanju Predsednika i člana Upravnog odbora Doma zdravlja Apatin

43. Predlog Rešenja o razrešenju zastupnika člana Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje Slobodnom zonom „Apatin“ u Apatinu

Izvor: Radio Dunav

Be the first to comment

Leave a Reply