Uskoro tender za Apatinsko brodogradilište

“ARC Management Two EAD” sa poslovnim sedištem u Sofiji, Bugarska, namerava da, putem tendera, organizuje prodaju Apatinskog brodogradilište koje se nalazi u njihovom vlasništvu.

Opis Imovine

100 % (stotinu procenata) akcija Brodogradilišta Apatin d.o.o. (brodogradilišta u Apatinu, kao privrednog društva), koje se nalazi u gradu Apatinu, Republika Srbija. Ovo privredno društvo je vlasnik kompleksa brodogradilišta (objekata, mašinske i druge opreme), u daljem tekstu označeno kao: “Nepokretna i pokretna imovina”

  1. POČETNA CENA NA TENDERU

Početna cena na tenderu je 2.043.808,00 € (dva miliona cetrdeset tri hiljade osamsto osam eura neto – bez PDV-a.

Depozit za učešće iznosi 10% početne cene.
Važeća podnesena ponuda mora biti u skladu sa početnom cenom. Ponuda koja nije u skladu sa propozicijama tendera smatraće se nevažećom.

  1. DOKUMENTACIJA I PREGLED NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE

Tenderska dokumentacija može da se otkupi na sledećoj adresi:

Maria Louisa Blvd. 70, Sofija 1202,
Kontakt osoba: Rosen Tenev, tel: +359888 712102, e-mail: rossen.tenev@gmail.com, po ceni od EUR 64 (šezdeset četiri eura), sa PDV-om; novac se uplaćuje na račun ARC Management Two EAD,
u banci United Bulgarian Bank, Sofia, Bulgaria.
IBAN: BG41UBBS80021444724310 /EUR/
Swift Code/BIC: UBBSBGSF
Sa naznakom: Purchase of tender documentation for APATIN SHIPYARD (Kupovina tenderske dokumentacije za Brodogradilište Apatin)

Nepokretna i pokretna imovina može da se pogleda u periodu od 15.08.2018. do 14.09.2018. svakog radnog dana od 9 do 16 časova. Pregled Nepokretne i pokretne imovine biće omogućen na osnovu prijave, koja se šalje prethodno navedenoj kontakt osobai, najmanje dva radna dana unapred. Na dan tendera neće biti dozvoljen pregled Nepokretne i pokretne imovine.

Sva pitanja koja se odnose na sadržaj ili proceduru za podnošenje i odabir ponuda mogu se uputiti kontakt osobai putem elektronske pošte, najkasnije do 14.09. 2018.

  1. DATUM TENDERA, ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE I PONUDA ZA TENDER

Tender će se održati pod sledećim uslovima:
– održaće ga komisija koju imenuje ARC Management Two EAD;
– na dan 18. 09. 2018. od 12.00 časova;
– mesto održavanja – Maria Louisa Blvd 70, Sofija, ARC Management Two EAD.

Rok za podnošenje prijava za učešće, podnosenje ponude i ostale tenderske dokumentacije u skladu sa propozicijama tendera je 17.09.2018. godine u 16.00 časova po lokalnom vremenu (vremenska zona Sofije), na sledeću adresu: ARC Management Two EAD, Registration Office, Sofia, Maria Louisa Blvd. 70.

Ova objava nema pravnu prirodu javnog poziva, niti predstavlja javni poziv, u skladu sa odredbama čl. 290 Privrednog zakona Bugarske (LC), niti je javna ponuda u skladu sa odredbama čl. 291 LC ili obaveštenje o otvorenom javnom nadmetanju u skladu sa odredbama čl. 337 i narednih članova LC.
Ova objava takođe ne predstavlja ponudu u skladu sa odredbama čl. 13 Zakona o obligacionim odnosima i ugovorima Bugarske.

“ARC Management Two EAD” zadržava pravo da u bilo kom trenutku, isključivo po sopstvenom sudjenju, okonča tender i ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kom potencijalnom kupcu Imovine bez obzira na razlog za okončanje tendera.

Pravo koje se primenjuje na ovu objavu je bugarsko pravo i svi ugovori, izjave i drugi dokumenti u vezi sa izvršavanjem ovog tendera i određivanjem pobedničke ponude biće usklađeni sa zakonima Bugarske.

Izvor: Radio Dunav

 

Be the first to comment

Leave a Reply