(VIDEO) Dogovoren plan budućeg rada Opštine i mesnih zajednica

Na prvom sastanku sa predstavnicima mesnih zajednica, predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, razmatrao je prioritete kako bi mesne zajednice što bolje funkcionisale.

Dogovoreno je da se imenuje Savet mesnih zajednica na čijem bi čelu bio sekretar MZ Sivac, Boban Damjanović. Savet će uspostaviti bližu saradnju kako između mesnih zajednica, tako i između mesnih zajednica i Opštine, a sve u cilju bržeg i efikasnijeg rešavanja problema građana. Posebno je istaknuto da će se u narednom periodu posvetiti što veća pažnja učešću građana u javnim raspravama, kao i sugestijama koje imaju kada je reč o važnijim odlukama.

Pored toga, na jučerašnjem sastanku je bilo reči i o kapitalnim investicijama na teritoriji opštine Kula, a prisutni su upoznati i sa novim zakonskim rešenjima u oblasti mesnih  zajednica.

Be the first to comment

Leave a Reply