(VIDEO – FOTO) Održan okrugli sto na temu zaštite nacionalnih manjina kroz službenu upotrebu jezika nacionalnih manjina

U Velikoj sali zgrade Županije u Somboru u ponedeljak 11. marta održan je okrugli sto na temu „Službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave“ u okviru projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Srbiji“.

Događaj su organizovali Grad Sombor i Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Sekretarijatom za zakonodavstvo i Zaštitnikom građana, a cilj ovog okruglog stola je predstavljanje pravnog okvira kojim se regulišu prava nacionalnih manjina, posebno u pogledu službene upotrebe manjinskih jezika na lokalnom nivou. Skup je okupio predstavnike Gradske uprave, saveta za međunacionalne odnose, nacionalnih saveta nacionalnih manjina i nevladinog sektora.

Po rečima gradonačelnice Sombora Dušanke Golubović, prema Statutu grada Sombora u službenoj upotrebi nalaze se srpski jezik i ćirilično pismo, latinično pismo, mađarski jezik i pismo, i na teritoriji naseljenih mesta Bački Monoštor, Bački Breg i Svetozar Miletić hrvatski jezik i pismo:

„Svima nama je poznato da je grad Sombor jedan multinacionalni i multikulturalni grad, pod time podrazumevamo da u njemu živi zajednica koja broji preko dvadeset nacionalnosti i to je jedna od najvećih bogatstava našeg grada. U tom smislu, do sada smo se trudili da prava nacionalnih zajednica na teritoriji našeg grada budu na odgovarajući način prepoznata, ali i na odgovarajući način ostvarivana kroz različite mere, kako lokalne politike, tako i kroz poštovanje odgovarajućih propisa i regulativa“ rekla je gradonačelnica Golubović.

„Kako se to radi u Somboru je nešto što želimo da u čitavoj Srbiji zaista postane svakodnevni život, da odnos etničkog porekla i učestvovanje u političkom životu ne bude suprotstavljen, već da bude jedna harmonija koja će činiti ne samo kvalitetniji život svakom pojedincu, već će unaprediti i ekonomsku situaciju u celoj zemlji“ rekao je državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak.

Šef kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tobias Flesenkemper je izjavio da postoje zahtevi koje Srbija mora da ispuni na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji, a da je jedan od njih i konvencija o pravima nacionalnih manjina, te da je jedan od zlatnih standarda u Evropi usklađivanje prava individualnih grupa sa većinskom grupom.

U nastavku programa prisutni su mogli da čuju i da se uključe u diskusiju sa konsultantom Saveta Evrope Vladimirom Đurićem, pomoćnicom ministra Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivanom Antić, pomoćnikom direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Darkom Radojičićem, savetnicom u Stručnoj službi Zaštitnika građana Draganom Vujkov i šefom Odseka za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima Gradske uprave grada Sombora Mihaelom Placem.

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović je ovom prilikom održala sastanak sa šefom kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tobiasom Flesenkemperom na kome su razgovarali o daljoj saradnji Saveta Evrope i grada Sombora, a nakon toga je Flesenkamper imao priliku da vidi neke od znamenitosti grada u pratnji gradonačelnice.

Be the first to comment

Leave a Reply