(VIDEO) Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju kroz projekte Opštine Apatin i NSZ

Nacionalna služba za zapošljavanje i opština Apatin danas su raspisali javne pozive nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2019. godini, kao i javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2019. na teritoriji opštine Apatin.  

Tekst javnog poziva sa zahtevom i biznis planom se može preuzeti na sajtu opštine Apatin u delu konkursi, a tim povodom, medijima se obratila zamenica predsednika opštine Apatin Dubravka Korać.

„Za konkurs koji se odnosi na samozapošljavanje obezbeđena su sredstva od dva miliona dinara kroz koja želimo da pomognemo da desetak ljudi započne svoj privatan biznis na teritoriji naše opštine. Otprilike je deset lica ostalo ispod granice prošle godine kada je Nacionalna služba za zapošljavanje delila sredstva, te nam je cilj da ove godine svi koji ispunjavaju uslove, dobiju tražena sredstva.“ rekla je zamenica predsednika opštine Apatin.

Za drugu meru koja se tiče zapošljavanja teže zapošljivih lica, Dubravka Korać je naglasila da su obezbeđena sredstva od 150.000,00 dinara po jednom novootvorenom radnom mestu. Kriteriju je ove godine olakšan u smislu da teže zapošljiva lica, u koja spadaju mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama, stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni, žrtve porodičnog nasilja, ne moraju da imaju više i visoko obrazovanje, već ih je moguće zaposliti i sa srednjom školom i dobiti tražena sredstva.

Javni poziv traje od 29.05. do 17.06. ove godine.

Be the first to comment

Leave a Reply