(VIDEO) U Županiji održana javna tribina o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu

Danas je u svečanoj Sali zgrade Županije održana javna tribina o uključivanju građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu. Cilj ove tribine je da se podstaknu građani,  udruženja građana i druge orgnaizacije, da se aktivno uključe u odlučivanje o trošenju budžetskih sredstava ostvarenih naplatom poreza na imovinu, jer je to prihod koji se u celini koristi u lokalnoj samoupravi. Učesnici tribine imali su mogućnost da iskažu svoje mišljenje i ocene  Akcioni  plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021., popunjavanjem anketnog listića, ali i tokom javnih konsultacija. Učesnici tribine informisani su i o aktivnostima koje će Radna grupa preduzeti na realizaciji projekta „Participativno budžetiranje“, kao i okvirnom kalendaru dešavanja u sklopu sprovođenja svih potrebnih aktivnosti u okviru „Participativnog budžetiranja“. Tribinu je organizovala Radna grupa za realizaciju Lokalnog akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju budžetskih sredstava prikupljenih naplatom poreza na imovinu.

 

Be the first to comment

Leave a Reply