Zakazana sednica SO Apatin

Predsednik SO Apatin dr Dragan Rastović,  zakazao je za utorak, 14.02.2017 godine sa početkom u 9 časova u velikoj sali SO Apatin 12. sednicu  sa dnevnim redom:

 1. Razmatranje Izveštaja Mandatno – imunitetske komisije – Predlog Rešenja o verifikaciji mandata odbornika Branke Bajić i Stevana Žužića
 1. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja funkcije predsednika opštine, zamenika predsednika opštine,predsednika skupštine, zamenika predsednika skupštine i sekretara skupštine opštine Apatin
 1. Predlog Odluke o usvajanju lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika u Opštini Apatin
 1. Predlog Odluke o načinu i uslovima ostvarivanja prava na roditeljski dodatak iz sredstava samodoprinosa
 1. Predlog Odluke o načinu i uslovima ostvarivanja prava na pokriće troškova sahranjivanja iz sredstava samodoprinosa
 1. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin
 1. Razmatranje Izveštaja o utrošenim sredstvima iz budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine u 2016. godini- Predlog Zaključka
 1. Utvrđivanje predloga Odluke o korišćenju obale i vodenog prostora na unutrašnjim vodama reke Dunav (rukavac – zimovnik)
 1. Utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima
 1. Utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke na teritoriji Opštine Apatin
 1. Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama Odluke o postavljanju montažnih objekata na teritoriji Opštine Apatin
 1. Utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o upravljanju, uređivanju i održavanju pijaca
 1. Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama Odluke o uslovima za držanje i zaštitu domaćih životinja na teritoriji Opštine Apatin
 1. Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopuni Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Apatin
 1. Utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine
 1. Utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, maloprodajnim, zanatskim i drugim objektima na teritoriji opštine Apatin
 1. Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama Odluke o zaštiti i održavanju zelenila
 1. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Opštinske izborne Komisije Apatin
 1. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, izgrdnju i puteve „Direkcija za izgradnju“ sa sedištem u Apatinu.
 1. Predlog Rešenja o razrešenju člana školskog odbora Osnone škole „Žarko Zrenjanin“Apatin
 1. Predlog Rešenja o imenovanju člana školskog odbora Osnone škole „Žarko Zrenjanin“Apatin
 1. Predlog Rešenja o razrešenju člana Mandatno – imunitetske Komisije
 1. Predlog Rešenja o imenovanju člana Mandatno – imunitetske Komisije
 1. Predlog Rešenja o razrešenju člana Saveta za budžet i finansije
 1. Predlog Rešenja o imenovanju člana Saveta za budžet i finansije
 1. Predlog Rešenja o razrešenju člana Saveta za zdravstvo i socijalnu zaštitu
 1. Predlog Rešenja o imenovanju člana Saveta za zdravstvo i socijalnu zaštitu
 1. Predloga Rešenja o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Doma zdravlja Apatin
 1. Predloga Rešenja o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Doma zdravlja Apatin
 1. Predloga Rešenja o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Apatin
 1. Predloga Rešenja o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Apatin
 1. Predloga Rešenja o razrešenju predsednika Upravnog odbora Narodne biblioteke Miodraga Borisavljević Apatin
 1. Predloga Rešenja o imenovanju predsednika Upravnog odbora Narodne biblioteke Miodraga Borisavljević Apatin
 1. Predloga Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije „Apatin“ Apatin
 1. Predloga Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije „Apatin“ Apatin
 1. Predloga Rešenja o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin
 1. Predloga Rešenja o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin
 1. Predlog Rešenja o razrešenju člana Komisije za dodelu novembarskih nagrada.
 1. Predlog Rešenja o imenovanju člana Komisije za dodelu novembarskih nagrada.
 1. Razmatranje Statuta JP za upravanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin- Predlog Zaključka
 1. Razmatranje Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Opštinskom kulturnm centru Apatin- Predlog Zaključka
 1. Razmatranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“ Apatin- Predlog Zaključka

 

Be the first to comment

Leave a Reply