Završen EU projekat „Stanovanje Roma“

Završetak EU projekta „Stanovanje Roma“ obeležen je predstavljanjem ostvarenih rezultata na konferenciji kojoj su prisustvovali Zoran Lakićević, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Mateja Norčić Štamcar, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, i Marko Jovanović, pomoćnik ministra finansija, iz Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU. Ispred opštine Odžaci konferenciji je prisustvovao Andrija Đurić koordinator, Romske kancelarije. U okviru projekta koji je finansirala Evropska unija uz saradnju i kofinansiranje Vlade Republike Srbije, a čiji su glavni korisnici bili Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Kancelarija za ljudska i manjinska prava, unapređeni su infrastrukturni uslovi za 5000 Romkinja i Roma, a izgrađeno je ili renovirano ukupno 185 stambenih jedinica za preko 740 pripadnika romske populacije. Takođe, pripremljena je tehnička dokumentacija potrebna za buduće projekte unapređenja stambenih uslova za više od 70 kuća, 300 stanova, kao i za projekte unapređenja infrastrukture za preko 4000 Romkinja i Roma. U 20 lokalnih samouprava širom Srbije formirani su i mobilni timovi za inkluziju Roma.
Zoran Lakićević, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture istakao da su izgrađeni su stanovi, kuće, putevi, vodovodi, kanalizacija i to korišćenjem najnovijih tehničkih rešenja. Naglasio je da su u pripremi novi projekti sa Evropskom unijom i nove investicije za dalje poboljšanje uslova života Roma i Romkinja.
Mateja Norčić Štamcar, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji iznela je da inkluzija Roma odgovara jednoj od osnovnih vrednosti EU i kao takva bi trebalo da ostane prioritet za sve zemlje članice, kao i za one koji su u procesu pristupanja. Ono što je takođe važno jeste jačanje kapaciteta institucionalnih mehanizama za uključivanje Roma, na lokalnom nivou. Evropska unija je najveći donator Srbije kako uopšte, tako i u oblasti inkluzije Roma, sa trenutnim projektima vrednim 11,4 miliona evra i sa novim ugovorom koje će biti potpisan na dodatnih 20 miliona evra.
Andrija Đurić, koordinator Romske kancelarije u Opštini Odžaci izneo je podatak da je, na osnovu Konkursa Evropske unije „Trajna stambena rešenja i izgradnja nedostajuće infrastrukture u romskim naseljima“, u opštini Odžaci u okviru projekta „Da svaki Rom ima dom“obezbeđeno 1.050.000,00 evra. Izgrađene su 34 stambene jedinice za potrebe raseljavanja romskog naselja u Bogojevu na 5 lokacija. U romskom naselju je izgrađena saobraćajnica u dužini 450 metara, ulična rasveta, atmosferska kanalizacija i vodovodna mreža. Istakao je da je opština Odžaci učestvovala u ovom projektu sa iznosom od 15% ukupne vrednosti projekta, čime je pokazala da radi na poboljšanju životnog standarda(kvalitetu stanovanja i infrastrukture) Romkinja i Roma, što je jedan od najvećih izazova sa kojima se susreće romska populacija u Srbiji.

Be the first to comment

Leave a Reply